Những ca khúc hay nhất của IU (아이유)


IU (아이유)

Chúng ta cùng đến với những ca khúc best nhất của IU (아이유) nhé

1 : Palette(팔레트) | [MV] IU(아이유) _

Lời bài hát | Palette(팔레트) | [MV] IU(아이유)

 

이상하게도 요즘엔 그냥 쉬운 게 좋아
하긴 그래도 여전히 코린 음악은 좋더라
Hot pink 보다 진한 보라색을 더 좋아해
또 뭐더라 단추 있는 pajamas, lipstick
좀 짓궂은 장난들I like it, I’m twenty five
날 좋아하는 거 알아
I got this, I’m truly fine
이제 조금 알 것 같아 날긴 머리보다 반듯이 자른 단발이 좋아
하긴 그래도 좋은 날 부를 땐 참 예뻤더라
오 왜 그럴까 조금 촌스러운 걸 좋아해
그림보다 빼곡히 채운 palette 일기 잠들었던 시간들I like it, I’m twenty five
날 미워하는 거 알아
I got this, I’m truly fine
이제 조금 알 것 같아 날어려서 모든 게 어려워
잔소리에 매 서러워
꾸중만 듣던 철부지 애
겨우 스무고개 넘어
기쁨도 잠시 어머
아프니까 웬 청춘이래
지은아 오빠는 말이야 지금 막 서른인데
나는 절대로 아니야 근데 막 어른이 돼
아직도 한참 멀었는데
너보다 다섯 살 밖에 안 먹었는데
스물 위 서른 아래 고맘때 right there
애도 어른도 아닌 나이 때 그저 나일 때가장 찬란하게 빛이 나
어둠이 드리워질 때도 겁내지 마
너무 아름다워서 꽃잎 활짝 펴서
언제나 사랑 받는 아이 you
Palette 일기 잠들었던 시간들I like it, I’m twenty five
날 좋아하는 거 알아
I got this, I’m truly fine
이제 조금 알 것 같아 날
아직 할 말이 많아
I like it, I’m twenty five
날 미워하는 거 알아
I got this, I’ve truly found
이제 조금 알 것 같아 날

Twenty-three(스물셋) | IU(아이유)

Lời bài hát

I’m twenty three
난 수수께끼 Question
뭐게요 맞혀봐요
I’m twenty three
틀리지 말기 Because
난 몹시 예민해요
맞혀봐
한 떨기 스물셋 좀
아가씨 태가 나네
다 큰 척해도 적당히 믿어줘요
얄미운 스물셋
아직 한참 멀었다 얘
덜 자란 척해도
대충 속아줘요
난 그래 확실히 지금이 좋아요
아냐 아냐
사실은 때려 치고 싶어요
아 알겠어요
나는 사랑이 하고 싶어
아니 돈이나 많이 벌래
맞혀봐
어느 쪽이게
얼굴만 보면 몰라
속마음과 다른 표정을 짓는 일
아주 간단하거든
어느 쪽이게
사실은 나도 몰라
애초에 나는 단 한 줄의
거짓말도 쓴 적이 없거든
여우인 척 하는 곰인 척
하는 여우 아니면
아예 다른 거
어느 쪽이게
뭐든 한 쪽을 골라
색안경 안에 비춰지는 거
뭐 이제 익숙하거든
Check it out
겁나는 게 없어요
엉망으로 굴어도
사람들은 내게 매일 친절해요
인사하는 저 여자
모퉁이를 돌고도
아직 웃고 있을까
늘 불안해요
난 영원히 아이로 남고 싶어요
아니 아니
물기 있는 여자가 될래요
아 정했어요
난 죽은 듯이 살래요
아냐 다 뒤집어 볼래
맞혀봐
어느 쪽이게
얼굴만 보면 몰라
속마음과 다른 표정을 짓는 일
아주 간단하거든
어느 쪽이게
사실은 나도 몰라
애초에 나는 단 한 줄의
거짓말도 쓴 적이 없거든
여우인 척 하는 곰인 척
하는 여우 아니면
아예 다른 거
어느 쪽이게
뭐든 한 쪽을 골라
색안경 안에 비춰지는 거
뭐 이제 익숙하거든
난 당신 맘에 들고 싶어요
아주 살짝만
얄밉게 해도 돼요
난 당신 맘에 들고 싶어요
자기 머리 꼭대기 위에서
놀아도 돼요
맞혀봐
어느 쪽이게
얼굴만 보면 몰라
속마음과 다른 표정을 짓는 일
아주 간단하거든
어느 쪽이게
사실은 나도 몰라
애초에 나는 단 한 줄의
거짓말도 쓴 적이 없거든
여우인 척 하는 곰인 척
하는 여우 아니면
아예 다른 거
어느 쪽이게
뭐든 한 쪽을 골라
색안경 안에 비춰지는 거
뭐 이제 익숙하거든

Về Trần Hồi 163 bài viết.
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về