Thanh
Thanh
14 ngày trước

당신을 학국어를 배우는 이유가 뭘까요 ? 한국말을 재미 있어서 배우했나요 ? 아니면 돈을 벌기 위해 공부했어요? 의견을 알여주세요! viết như thế này được ko mọi người

Tặng Hohi
Số hohi đã được bạn bè tặng : 0
Hoàng
Hoàng
22 ngày trước

Có gì thắc mắc hoặc cần giúp đỡ các bạn yêu cầu viện trợ trên đây nhé... Chỗ này để các bạn làm quen, giải bài tập cùng nhau..!!!

Tặng Hohi
Số hohi đã được bạn bè tặng : 0
ADMIN
ADMIN
22 ngày trước

Khi các bạn đạt đủ 10000 điểm tích cực.... Quảng cáo sẽ tự động xóa nhé .... Mỗi lần xem trang được 1 điểm, comment được 5 điểm !!

Tặng Hohi
Số hohi đã được bạn bè tặng : 0
s