Ngữ pháp : 뻔하다

Nghĩa : suýt, suýt nữa


Từ thể hiện tình huống mà vế trước thể hiện có lẽ gần như xảy ra rồi lại không xảy ra.

 • 하마터면 수업을 빠지고 오락실에 갔다는 사실을 선생님께 들킬 뻔했다.
 • 열차 안으로 밀려 들어온 가방까지 잃어버릴 뻔했다.
 • 그는 그녀의 이야기를 듣고 너무 놀란 나머지 들고 있던 컵을 떨어뜨릴 뻔했다.
 • 가: 어제 경기는 누가 이겼어?
  나: 우리 팀이 거의 이길 뻔했는데  바람에 우리가 졌어.


0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • Tiền Hàn có giá trị như thế nào
 • Cách phân loại rác thải tại Hàn Quốc
 • Sống sao cho ý nghĩa
 • Cắm trại trên núi - Kỉ niệm đáng nhớ của du học sinh Hàn
 • Thất vọng
 • Thi Topik - Và vấn đề hên xui
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ!
 • Cảm nhận ở Hàn Quốc trong 2 năm
 • Cảm nhận khi học tại đại học Hàn Quốc.
 • Người Hàn ghét người Việt
 • Làm sim điện thoại ở Hàn Quốc như thế nào
 • Giấy 보건증 là gì

Nhạc Hàn

 • 이러지마 제발
 • 버스커 버스커
 • 밤편지
 • 팔레트
 • 이 사랑
 • 시간을 달려서