0 175

Cấu trúc  V + 지 못하다


 -Ngữ pháp này hoàn toàn tương tự 못 + V
- Ngữ pháp này thường dùng trong văn viết, còn 못 + V thường dùng trong văn nói


Ví dụ


 비가 와서 학교에 가지 못해요
Trời mưa nên tôi không đi học được

오늘 손이 아파서 피아노를 치지 못해요 
Hôm nay tôi bị đau tay nên tôi không chơi Piano được 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
학교 trường học

sound
오늘 hôm nay

sound
못하다 không thể làm được

피아노 đàn piano

학교 Trường học

sound
Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi