0 150

Cấu trúc V/A + 으면/면


- Ngữ pháp diễn tả điều kiện và kết quả của một sự việc nào đó
- Được dịch là nếu...thì... 


Ví dụ


돈이 많으면 집을 살 거예요
Nếu có nhiều tiền tôi sẽ mua nhà
 
 이번 학기에 일등을 하면 장학금을 받을 수 있어요
Nếu học kỳ này tôi đạt hạng 1 thì sẽ có thể nhận học bổng đó

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
있어요 Có (...) không ạ?

이번 lần này

sound
학기 học kỳ

학기 Học kì

sound
Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi