0 169

Cáu trúc V + (으)려고 하다


- Ngữ pháp diễn tả dự định của người nói
- Được dịch là "định"


Ví dụ

 내일 병원에 가려고 해요
Ngày mai tôi định đi bệnh viện
 
 이따가 밥을 먹으러 거요
Lát nữa tôi định đi ăn cơm

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
병원 bệnh viện

sound
내일 Ngày mai

sound
Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi