0 168

Cấu trúc N + (으)로


- Ngữ pháp này sử dụng trong 2 ngữ cảnh
- Danh từ có phụ âm cuối chia với 으로, danh từ không có phụ âm cuối chia với 로
- Được dịch là "bằng", "bởi" để diễn tả phương thức, phương cách làm việc gì đó
- Được dịch là "đến" khi đứng sau danh từ nơi chốn để diễn tả hướng của hành động đến nơi nào đó


인터넷으로 검색해요
Tìm kiếm bằng Internet

민수 씨는 밥을 젓가락으로 먹어요
Minsu ăn cơm bằng đũa 
 
 이 버스가 서울 대 학교로 가지요
Xe bus này đi đến trường ĐH Seoul đúng không?

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
학교 trường học

sound
젓가락 đũa

인터넷 Internet

sound
버스 xe buýt

sound
학교 Trường học

sound
Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi