Ngữ pháp : 고 있

Nghĩa : Đang làm gì đó0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 엄마가 칼을 사오셨는
 • 한 밤중의 전화
 • 학원 광고
 • 감터져요
 • 이상한 계산법
 • 굿모닝
 • 라면
 • 황당한 점쟁이
 • 엄마의 착각
 • 개와 변호사
 • 웃음에 관한 철학
 • 찐자 의도는

Nhạc Hàn

 • 옥탑방
 • Cheer Up(산다는 건))
 • 제자리걸음
 • 아리랑
 • 너에게 난 나에게 넌
 • 그 중에 그대를 만나