Ngữ pháp : 을 만큼

Nghĩa : như, bằng


Cấu trúc thể hiện mức độ hay số lượng mà vế sau tương tự hoặc tỉ lệ thuận với vế trước.

 

 • 표현할 수 없을 만큼 아름다웠다.
 • 음식을 남기지 말아야 한다.
 • 지수의 사람들이 손에 꼽을 만큼 뛰어나다.
 • 가: 너무 시끄러워서 안 되겠어요. 참을 만큼 참았다고 생각해요. 아무래도 올라가서 항의를 해야겠어요.
  나: 아이들 있는 집이 다 그렇지요. 시다.

 0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • Cắm trại trên núi - Kỉ niệm đáng nhớ của du học sinh Hàn
 • Thất vọng
 • Thi Topik - Và vấn đề hên xui
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ!
 • Cảm nhận ở Hàn Quốc trong 2 năm
 • Cảm nhận khi học tại đại học Hàn Quốc.
 • Người Hàn ghét người Việt
 • Làm sim điện thoại ở Hàn Quốc như thế nào
 • Giấy 보건증 là gì
 • Mùa thu trên đất Hàn
 • Phân biệt wordpress.org và wordpress.com
 • Đi học về

Nhạc Hàn

 • 긱스 릴보이
 • 소격동
 • Chuột Yêu Gạo
 • 이러지마 제발
 • 버스커 버스커
 • 밤편지