Từ vựng : 없다

Chủ đề : Trường học

Nghĩa : không có

Ví dụ và giải thích thêm

보고에서 조금도 진실의  흔적 없다.

Khȏng có một chút sự thật nào trong báo cáo cả국제화 시대에 영어의 필요성은  거론할 필 요가 없다

Cần phải thảo luận về tính cần thiết của tiếng Anh trong thời đại quốc tế hóa.사랑하는  사람과  이별하는 것 보다 힘든 일은  없다 

Không có việc gì đau khổ hơn việc phải chia ly với người mình yêu.
0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 법정에서
 • 당근의 변신
 • 맹구의 성적표
 • 다이어트
 • 기다리라
 • 이상한 소승
 • 외판원과 할머니
 • 공주병 엄마
 • 해와 달
 • 할인마트
 • 유식한 어느 주부
 • 적업별 거지말

Nhạc Hàn

 • 제자리걸음
 • 아리랑
 • 너에게 난 나에게 넌
 • 그 중에 그대를 만나
 • 그대 내게 말하길
 • 나의 옛날이야기