Từ vựng : 가슴

Chủ đề : Bệnh viện

Nghĩa : ngực


0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 이상한 계산법
 • 굿모닝
 • 라면
 • 황당한 점쟁이
 • 엄마의 착각
 • 개와 변호사
 • 웃음에 관한 철학
 • 찐자 의도는
 • 법정에서
 • 당근의 변신
 • 맹구의 성적표
 • 다이어트

Nhạc Hàn

 • 그대 내게 말하길
 • 나의 옛날이야기
 • 우주를 줄게
 • 나도 사랑하고 싶다
 • 친구
 • 스물셋