Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 편지

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : thư

Ví dụ và giải thích thêm

나는 그녀의  친구를 통해 그녀에게  편지를 보냈다

Tôi đã gửi thư cho cô ấy thông qua bạn của cô ấy.그는 내게  사과의 뜻을 담은  편지를 보냈다

Anh ấy đã gửi cho tôi bức thư chứa đựng ẩn ý xin lỗi tôi.그의  편지에는 딸에 대한 깊은 애정이 스며 있었다

Trong bức thư của ông ấy tràn ngập tình cảm sâu sắc dành cho con gái.
Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
편지 thư