0 1

Từ vựng : 사이사이

Nghĩa : Thời gian rỗi (thường ngắn), giờ tranh thủ


Chủ đề : Không xác định


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi