0 1

Từ vựng : 남의 잔치에 감 놔라 배 놔라 한다

Nghĩa : (đặt hồng/lê lên bàn tiệc của người khác) Cứ thích chõ mũi vào việc người khác.


Chủ đề : Tục ngữ


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi