Từ vựng : 친구

Chủ đề : Cuộc sống sinh hoạt

Nghĩa : bạn, bạn bè

Ví dụ và giải thích thêm

남자  친구하고 잘 지내요? 

Quan hệ với bạn trai có tốt không?나는 그녀의  친구를 통해 그녀에게  편지를 보냈다

Tôi đã gửi thư cho cô ấy thông qua bạn của cô ấy.
0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 엄마의 착각
 • 개와 변호사
 • 웃음에 관한 철학
 • 찐자 의도는
 • 법정에서
 • 당근의 변신
 • 맹구의 성적표
 • 다이어트
 • 기다리라
 • 이상한 소승
 • 외판원과 할머니
 • 공주병 엄마

Nhạc Hàn

 • 긱스 릴보이
 • 소격동
 • Chuột Yêu Gạo
 • 이러지마 제발
 • 버스커 버스커
 • 밤편지