0 2

Từ vựng : 손을 쓰다

Nghĩa : (Dùng tay) tìm ra phương pháp giải quyết công việc.


Chủ đề :


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi