0 1

Từ vựng : 한눈을 팔다

Nghĩa : (Bán một mắt) Không tập trung vào công việc


Chủ đề :


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi