0 4

Từ vựng : 혀를 차다

Nghĩa : (Tặc lưỡi) Không vừa lòng, hối tiếc


Chủ đề :


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi