Từ vựng : 바다

Chủ đề : Thành phố

Nghĩa : biển


0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 굿모닝
 • 라면
 • 황당한 점쟁이
 • 엄마의 착각
 • 개와 변호사
 • 웃음에 관한 철학
 • 찐자 의도는
 • 법정에서
 • 당근의 변신
 • 맹구의 성적표
 • 다이어트
 • 기다리라

Nhạc Hàn

 • 제자리걸음
 • 아리랑
 • 너에게 난 나에게 넌
 • 그 중에 그대를 만나
 • 그대 내게 말하길
 • 나의 옛날이야기