0 37

Từ vựng : 시장 sound

Nghĩa : Chợ

Từ liên quan :[ 벼룩시장 ] [ 재래시장 ] [ 시장점유율 ] [ 시장원리 ] [ 내수시장 ] [ 시장 개방 ] [ 주식시장 ] [ 시장성 ] [ 어시장 ] [ 주식 시장 ] [ 시장을 개방하다 ]

Hán hàn [ thị trường ]


Chủ đề : Không xác định
93 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp