Từ vựng : 충분히

Chủ đề : Quan hệ giữa con người

Nghĩa : đủ, đầy đủ


0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 웃음에 관한 철학
 • 찐자 의도는
 • 법정에서
 • 당근의 변신
 • 맹구의 성적표
 • 다이어트
 • 기다리라
 • 이상한 소승
 • 외판원과 할머니
 • 공주병 엄마
 • 해와 달
 • 할인마트

Nhạc Hàn

 • 소격동
 • Chuột Yêu Gạo
 • 이러지마 제발
 • 버스커 버스커
 • 밤편지
 • 팔레트