Từ vựng : 월급

Chủ đề : Quan hệ giữa con người

Nghĩa : tiền lương


0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

  • Danh ngôn về danh dự
  • Danh ngôn về mục tiêu
  • Danh ngôn về tiền

Nhạc Hàn

  •  제자리걸음
  • 아리랑
  • 너에게 난 나에게 넌
  • 그 중에 그대를 만나
  • 그대 내게 말하길
  • 나의 옛날이야기