0 36

Từ vựng : 선생님 sound

Nghĩa : giáo viên

Từ liên quan :[ 그 분이 선생님입니까 ] [ 그 사람은 선생님이예요 ] [ 교감선생님 ] [ 교장선생님 ] [ 담임선생님 ]


Chủ đề : Không xác định
36 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi