0 12

Từ vựng : 올해

Nghĩa : năm nay (ᄋ...)


Chủ đề : Không xác định
17 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi