0 17

Từ vựng : 수입 sound

Nghĩa : thu nhập

Từ liên quan :[ 수입하다 ] [ 임시적 수출 재수입 ]


Chủ đề : Ngân hàng
5 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi