Từ vựng : 동화

Chủ đề : Truyện cổ tích

Nghĩa : truyện cổ tích, chuyện đồng thoại cho trẻ em


0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • Danh ngôn về sự lạc quan
 • Danh ngôn về sự thành công
 • Danh ngôn về sự oán trách
 • Danh ngôn về sự thành công 2
 • Danh ngôn về danh dự
 • Danh ngôn về mục tiêu
 • Danh ngôn về tiền

Nhạc Hàn

 • Cheer Up(산다는 건))
 • 제자리걸음
 • 아리랑
 • 너에게 난 나에게 넌
 • 그 중에 그대를 만나
 • 그대 내게 말하길