0 13

Từ vựng : 동화

Nghĩa : truyện cổ tích, chuyện đồng thoại cho trẻ em

Từ liên quan :[ 운동화 ]


Chủ đề : Không xác định
2 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi