Từ vựng : 직업

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : nghề nghiệp

Ví dụ và giải thích thêm

그는 회사에서 각종 홍보  업무를 담당하는 직업을 갖게 되었다.

Anh ấy đảm nhận các loại công việc quảng bá trong công ty.
0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 찐자 의도는
 • 법정에서
 • 당근의 변신
 • 맹구의 성적표
 • 다이어트
 • 기다리라
 • 이상한 소승
 • 외판원과 할머니
 • 공주병 엄마
 • 해와 달
 • 할인마트
 • 유식한 어느 주부

Nhạc Hàn

 • 그 중에 그대를 만나
 • 그대 내게 말하길
 • 나의 옛날이야기
 • 우주를 줄게
 • 나도 사랑하고 싶다
 • 친구