0 28

Từ vựng : 소설

Nghĩa : tiểu thuyết

Từ liên quan :[ 소설책 ] [ 고전소설 ] [ 고대소설 ] [ 대하소설 ] [ 소설가 ]

Hán hàn [ tiểu thuyết. ]


Chủ đề : Không xác định
24 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi