0 20

Từ vựng : 아버지 sound

Nghĩa : bố

Từ liên quan :[ 할아버지 ] [ 외할아버지 ] [ 큰아버지 ] [ 시아버지 ]


Chủ đề : Luyện tập nguyên âm đơn
65 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi