Từ vựng : 굳이

Chủ đề : Vấn đề của xã hội hàn quốc

Nghĩa : một cách ngoan cố, một cách cứng nhắc


0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • Danh ngôn về sự thành công
 • Danh ngôn về sự oán trách
 • Danh ngôn về sự thành công 2
 • Danh ngôn về danh dự
 • Danh ngôn về mục tiêu
 • Danh ngôn về tiền

Nhạc Hàn

 • 이러지마 제발
 • 버스커 버스커
 • 밤편지
 • 팔레트
 • 이 사랑
 • 시간을 달려서