Từ vựng : 근무

Chủ đề : Xin việc và cuộc sống nơi làm việc

Nghĩa : làm việc

Ví dụ và giải thích thêm

시간 외  근무를 하다

làm việc ngoài giờ quy định
0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • Giấy 보건증 là gì
 • Mùa thu trên đất Hàn
 • Phân biệt wordpress.org và wordpress.com
 • Đi học về
 • Những ngày chống dịch
 • Học tiếng hàn qua thời sự
 • Luyện nghe tiếng hàn
 • Học tiếng hàn qua thời sự :대구 정신병원 전수조사…뒤늦게 나온 신천지 위장교회 / SBS
 • Tiếng hàn giao tiếp : Chào hỏi, hỏi thăm
 • Tiếng hàn giao tiếp : Tạm biệt , chia tay
 • Bản quyền
 • Tiếng hàn giao tiếp giới thiệu, làm quen

Nhạc Hàn

 • Cheer Up(산다는 건))
 • 제자리걸음
 • 아리랑
 • 너에게 난 나에게 넌
 • 그 중에 그대를 만나
 • 그대 내게 말하길