Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 향기

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : Mùi hương

Ví dụ và giải thích thêm

향기로운 아카시아 꽃 냄새가 가득했다

Đầy mùi hương của hoa acacia thơm ngát.아직 침향(가라앉은  향기)이 감돌고  있다.

hãy còn thoang thoảng hương trầm온 집안에  향기가  퍼지다

mùi thơm sực nức cả nhà