0 56

Từ vựng : 시간 sound

Nghĩa : Thời gian

Từ liên quan :[ 시간이 걸리다 ] [ 여가시간 ] [ 상영 시간 ] [ 여가 시간을 보내다 ] [ 시간을 내다 ] [ 근무시간 ] [ 시간 절약 ] [ 시간표 ] [ 일조 시간 ] [ 실시간 처리 ] [ 실시간 감시 ] [ 내일 시간이 없습니다 ] [ 언제 시간이 있습니까 ] [ 현지시간 ] [ 장시간 충격전류 ] [ 단시간전류 ] [ 펄스 시간 변조 ] [ 실시간 ] [ 영업 시간 ] [ 퇴근시간 ] [ 마감시간 ] [ 시간제 ] [ 단시간 ] [ 시간은 금 ]

Hán hàn [ thời gian ]


Chủ đề : Không xác định
136 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi