Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 남자

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : Đàn ông

Ví dụ và giải thích thêm

저  남자 멋지지 않니?

Anh chàng đằng kia đẹp trai nhỉ?남자  친구 하고 잘 지내요? 

Quan hệ với bạn trai có tốt không?그녀는 키 크고 마른  남자를 좋아한다 

Cô ấy thích con trai cao và mảnh khảnh.남자들은 예쁜 영계 라면 사족을 못 쓴다 

Đàn ông sẽ bị hút hồn bởi gái trẻ.남자 대  남자로 이야기하자

Hãy nói chuyện như hai người đàn ông với nhau.두  남자가 길거리에서 싸우고 있었다

Hai người đàn ông đang đánh nhau trên đường.두  남자의 이중창은  불협화음을 이루고 있었다

Bài song ca của hai anh chàng đó bị lạc điệu