0 28

Từ vựng : 고마워요 sound

Nghĩa : Cảm ơn ( một cách thân mật )


Chủ đề : Đuôi câu thân mật


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi