0 16

Từ vựng : 좋아합니다 sound

Nghĩa : Thích ( Nguyên mẫu tư 좋아합니다 )

Từ liên quan :[ 저는 축구를 좋아합니다 ]


Chủ đề : Động từ 1
2 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi