0 29

Từ vựng : 가득 sound

Nghĩa : đầy, tràn đầy

Từ liên quan :[ 가득 차다 ] [ 가득하다 ]


Chủ đề : Trạng từ
17 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi