0 58

Từ vựng : 소리 sound

Nghĩa : âm thanh, tiếng

Từ liên quan :[ 소리를 내다 ] [ 목소리를 내다 ] [ 판소리 ] [ 목소리 ] [ 소리 지르다 ] [ 잔소리하다 ] [ 소리 작음 ] [ 새소리 ] [ 큰소리 ] [ 군소리 ]


Chủ đề : Không xác định
79 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi