Chủ đề : Bảng chữ cái

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
Nguyên âm ( oa ) = 오 + 아

sound
Phụ âm c

sound
Phụ âm t

sound
Phụ âm p

sound
Phụ âm ch

sound
Phụ âm ( kh )

sound
Phụ âm h

sound
Phụ âm ss ( Đọc kéo dài giọng hơn ㅅ )

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi