Chủ đề : Bảng chữ cái

Học ngay

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Nguyên âm ( oa ) = 오 + 아

sound
Phụ âm c

sound
Phụ âm t

sound
Phụ âm p

sound
Phụ âm ch

sound
Phụ âm ( kh )

sound
Phụ âm h

sound
Phụ âm ss ( Đọc kéo dài giọng hơn ㅅ )

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi