Chủ đề : Trạng từ

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
특히 đặc biệt

sound
나중에 sau này

sound
먼저 Trước hết/ Đầu tiên

sound
전혀 hoàn toàn

sound
주로 chủ yếu

sound
벌써 đã, rồi

sound
혹시 lỡ đâu, nhỡ đâu

sound
반드시 nhất định, chắc chắn

sound
이미 đã, đã rồi, trước đây

sound
함부로 hồ đồ, không suy nghĩ

sound
우선 ưu tiên, đầu tiên, trước hết

sound
제대로 một cách đúng đắn

sound
실제로 trên thực tế

sound
최초 đầu tiên

sound
널리 rộng rãi

sound
흔히 thường, thông thường

sound
당연히 một cách đương nhiên

sound
점점 Dần dần

sound
제발 Làm ơn

sound
어쨌든 Dù thế nào

sound
여전히 Vẫn như trước đây

sound
과연 Quả nhiên

sound
아무리 Cho dù

sound
만약 Giả sử ( Thường đi cùng với 면 )

sound
금방 vừa mới đây, vừa khi nãy

sound
가득 đầy, tràn đầy

sound
아마 Có lẽ

sound
아직 Cho đến bây giờ vẫn chưa

sound
방금 Vừa mới

sound
따로 riêng, riêng lẻ

sound
자꾸 Thường xuyên

sound
거의 hầu hết, hầu như toàn bộ, gần như

sound
그냥 cứ, chỉ

sound
가만히 lặng lẽ, lặng thinh

sound
진짜 thực sự, quả thật,

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi