Chủ đề : Trường học

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
대학생 sinh viên

sound
고등학교 trường trung học phổ thông

sound
과목 môn học

sound
중간고사 thi giữa kỳ

sound
기말고사 thi cuối kỳ

sound
학과 사무실 văn phòng khoa

sound
동아리 câu lạc bộ

sound
유치원 trường mẫu giáo

sound
전문대학 trường chuyên nghề

sound
학점 tín chỉ, điểm

sound
보고서 bài báo cáo

sound
학교 Trường học

sound
초등학교 Trường tiểu học

sound
중학교 Trường trung học cơ sở

sound
대학원 Cao học

sound
학기 Học kì

sound
등록금 Tiền đăng kí học

sound
입학식 Lễ khai giảng

sound
조교 trợ giảng

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi