Chủ đề : Màu sắc

Học ngay

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
빨간색 màu đỏ

sound
노란색 màu vàng

sound
파란색 màu xanh da trời

sound
하얀색 màu trắng

sound
색깔 Màu sắc

sound
검정색 Màu đen

sound
주황색 Màu da cam

sound
초록색 Màu xanh lá

sound
분홍색 Màu hồng

sound
보라색 Màu tím

sound
회색 Màu xám

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi