Chủ đề : Màu sắc

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
빨간색 màu đỏ

sound
노란색 màu vàng

sound
파란색 màu xanh da trời

sound
하얀색 màu trắng

sound
색깔 Màu sắc

sound
검정색 Màu đen

sound
주황색 Màu da cam

sound
초록색 Màu xanh lá

sound
분홍색 Màu hồng

sound
보라색 Màu tím

sound
회색 Màu xám

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi