Chủ đề : Nỗi lo lắng

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
고민이 생기다 có nỗi lo

sound
갈등을 겪다 trải qua mâu thuẫn

sound
갈등을 해소하다 giải quyết mâu thuẫn

sound
스트레스가 쌓이다 chồng chất căng thẳng

sound
불면증 chứng mất ngủ

sound
고민을 해결하다 giải quyết nỗi lo

sound
갈등을 극복하다 khắc phục mâu thuẫn

sound
스트레스를 풀다 giải toả căng thẳng

sound
우울증 chứng trầm cảm

sound
자신감이 있다 tự tin

sound
자신감을 잃다 mất tự tin

sound
초조하다 hồi hộp

긴장되다 căng thẳng

sound
두렵다 lo sợ

sound
상담센터 trung tâm tư vấn

sound
상담사 người tư vấn

sound
상담을 받다 được tư vấn

sound
조언을 구하다 tìm lời khuyên

sound
진로 문제 vấn đề tiến thân

sound
이성 문제 vấn đề khác giới

sound
인간관계 문제 vấn đề quan hệ với mọi người

sound
취업 문제 vấn đề xin việc

sound
경제적 문제 vấn đề kinh tế

sound
가정 문제 vấn đề gia đình

sound
경쟁 cạnh tranh

sound
부담 gánh nặng

sound
부적응 không thích ứng

sound
사소하다 không đáng kể, không quan trọng

sound
사연 lý do, nguyên nhân

sound
심각하다 nghiêm trọng, trầm trọng

sound
유리하다 có lợi, sinh lợi

sound
표정 biểu cảm, nét mặt

sound
의논 sự bàn bạc, trao đổi

sound
의견 ý kiến, quan điểm, lập trường

sound
형제 anh em trai, chị em gái

sound
콤플렉스 tự ti, sự tự ti

sound
개발하다 khai thác, phát triển

sound
불안하다 bất an

sound
역할 vai trò

sound
심리 tâm lý, tâm trạng

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi