Chủ đề : Hy vọng

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
최선을 다하다 cố gắng hết sức

sound
양로원 viện dưỡng lão

sound
도전하다 thử thách

sound
희망적이다 có tính hi vọng

sound
희망을 가지다 mang hi vọng

sound
희망을 키우다 nuôi dưỡng hi vọng

sound
희망을 잃다 đánh mất hi vọng

sound
꿈을 펼치다 dang rộng ước mơ

sound
구체적으로 một cách cụ thể

sound
금메달을 따다 đạt huy chương vàng

sound
당첨되다 trúng, được chọn

sound
백만장자 đại tỉ phú

sound
백악관 nhà trắng

sound
복권 xổ số

sound
분야 lĩnh vực, ngành

sound
비결 bí quyết

sound
비만 클리닉 nơi khám chữa bệnh béo phì

sound
사업가 người làm kinh doanh

sound
시설 thiết bị

sound
실제 크기 độ lớn thực tế

sound
역할 놀이 trò chơi phân vai

sound
연예인 văn nghệ sĩ

sound
인턴사원 nhân viên nội trú

sound
장애인위원회 Hội người tàn tật

sound
적합하다 thích hợp

sound
충격 sốc

sound
치료하다 điều trị

sound
특별보좌관 đặc vụ, cơ quan chuyên trách đặc biệt

sound
평생 cuộc đời, bình sinh

sound
피아니스트 nghệ sĩ đàn piano

sound
현실적이다 có tính hiện thực

sound
협동성 tính hợp tác

sound
회복되다 được hồi phục

sound
장래 희망 hi vọng trong tương lai

sound
진로 bước tiến trong tương lai

sound
진로을 정하다 định ra bước tiến trong tương lai

sound
취업하다 xin việc làm

sound
진학하다 học lên cao

sound
경험을 쌓다 tích lũy kinh nghiệm

sound
희망을 나누다 chia sẻ hi vọng

sound
자원봉사를 하다 làm từ thiện tình nguyện

sound
시각장애인 người khiếm thị

sound
청각장애인 người khiếm thính

sound
장애인 복지시설 thiết bị phục vụ người tàn tật

sound
보람이 있다 có ý nghĩa

sound
성공하다 thành công

sound
성공을 거두다 gặt hái thành công

sound
성공 비결 bí quyết thành công

sound
꿈을 이루다 đạt được giấc mơ

sound
실패하다 thất bại

sound
노력하다 nỗ lực

sound
용기를 가지다 có dũng khí

sound
어려움을 극복하다 khắc phục khó khăn

sound
장애를 극복하다 khắc phục trở ngại

sound
대통령 chủ tịch, tổng thống

sound
가난을 극복하다 khắc phục nghèo khó

sound
좌절 nản lòng, chán nản

sound
무조건 vô điều kiện

sound
자원봉사자 người hoạt động tình nguyện

sound
각종 các loại

sound
기부를 하다 đóng góp, hiến, tặng

sound
좌절하다 lung lay, nghiêng ngả

sound
봉사 활동 hoạt động tình nguyện

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi