Chủ đề : Luyện tập nguyên âm đơn

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
프랑스 Pháp

sound
가게 cửa tiệm, cửa hàng

sound
가방 cặp sách

sound
지우개 cục tẩy

sound
텔레비전 ti vi

sound
가수 ca sĩ

sound
서점 hiệu sách

sound
아버지 bố

sound
우산 ô, dù che mưa

sound
버스 xe buýt

sound
냄비 cái nồi

sound
주소 địa chỉ

sound
고아원 viện trẻ mồ côi

sound
수세미 miếng rửa bát

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi