Chủ đề : Phim

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
멜로 영화 phim tâm lý xã hội

sound
공포 영화 phim kinh dị

sound
액션 영화 phim hành động

sound
상영하다 trình chiếu

sound
매표소 nơi bán vé

sound
중심지 khu trung tâm

sound
인기가 있다 có tiếng, nổi tiếng, được hâm mộ

sound
각각 từng cái, mỗi, mỗi một

sound
감상문 bài cảm nhận

sound
관람평 bình luận sau khi xem

sound
나뉘다 được chia ra

sound
무엇이든지 bất kể cái gì

sound
사투리 tiếng địa phương

sound
실생활 cuộc sống thực tế

sound
일상생활 cuộc sống thường ngày

sound
자연스럽게 một cách tự nhiên, thoải mái

sound
작품 tác phẩm

sound
제한하다 hạn chế

sound
즐겨 보다 xem một cách thích thú

sound
차지하다 chiếm

sound
추천하다 giới thiệu

sound
해리포터 Heri porter

sound
흥행 sự trình diễn, trình chiếu

sound
베우 diễn viên

sound
탤런트 người nổi tiếng

sound
영화 감독 đạo diễn phim

sound
조연 vai phụ

sound
대사 lời thoại

sound
줄거리 cốt truyện

sound
배경음악 nhạc nền

sound
연기를 잘하다 diễn xuất tốt

sound
실감나다 cảm giác như thật

sound
촬영하다 quay phim

sound
출연하다 biểu diễn, đóng kịch, đóng phim

sound
만화영화 phim hoạt hình

sound
전쟁영화 phim chiến tranh

sound
판타지영화 phim tưởng tượng, phim lập dị

sound
공상과학영화 phim khoa học viễn tưởng

sound
예매하다 đặt vé, đặt trước

sound
개봉하다 khởi chiếu

sound
매진되다 bán hết

sound
관람하다 xem phim

sound
관람객 người xem

sound
예고편 bản giới thiệu tóm tắt

sound
상영관 phòng chiếu

sound
상영 시간 giờ chiếu

sound
조조 sáng sớm

sound
심야영화 phim chiếu lúc nửa đêm

sound
시사회 lễ ra mắt phim

sound
오싹하다 lạnh lẽo, giá lạnh

sound
끔찍하다 kinh khủng, khủng khiếp

sound
폭력적이다 bạo lực

sound
인상적이다 ấn tượng

sound
기억에 남다 đáng nhớ

sound
응모 đặt trước, đăng ký, đề nghị

sound
당첨 trúng sổ số

sound
스포츠 sport, thể thao

sound
보호하다 bảo hộ, bảo vệ

sound
할리우드 hollywood

sound
스위치 công tắc

sound
등급 đẳng cấp, cấp

sound
배경 hoàn cảnh, bối cảnh

sound
장면 cảnh, khung cảnh

sound
주인공 nhân vật chính

sound
감동적이다 cảm động

sound
유치하다 trẻ con, vụng về, ngây thơ

sound
위상 변조 điều biến pha

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi