Chủ đề : Luyện tập nguyên âm kép

Học ngay

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
대학교 trường đại học

sound
교실 phòng học

sound
시계 đồng hồ

sound
쉬다 nghỉ, nghỉ ngơi ( v )

sound
티셔츠 áo sơ mi

sound
라면 mì gói

sound
슈퍼마켓 siêu thị

sound
샤프 bút chì kim

sound
규칙 quy tắc

sound
괴물 quái vật

sound
가계 cửa hàng

sound
며느리 con dâu

sound
관찮아요 ổn , bình thường

sound
뭐가 Cái gì

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound자신의 약속을 더 철저하게 지킬수록 우리는 더 강해진다. 다른 사람에게 영향을 미치고 싶다면 우리 먼저 우리 자신을 믿 어야 한다. 그리고 자신을 믿 기 위해서는 자기가 한 말을 믿고, 또 말한 대로 행동해야 한다.

Càng giữ một cách triệt để lời hứa của bản thân mình Thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Muốn gây ảnh hưởng với người khác Điều đầu tiên ta phải tin tưởng bản than mình. Và dể tin tưởng bản thân mình ta phải tin những điều mình đã nói Và làm những điều mình đã nói.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi