Chủ đề : Giao tiếp cơ bản

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
안녕히 가세요 Xin tạm biệt (Đi về bình an).

sound
안녕하세요 Xin chào

sound
감사합니다 Cảm ơn ( Cách cảm ơn kính trọng, dùng khi người đối diện lớn tuổi hơn )

sound
괜찮습니다 Không sao, tôi ổn

sound
잘 주무세요 Chúc ngủ ngon

sound
저기요 Anh ơi, chị ơi ( Dùng để gây sự chú ý của người khác)

sound
만나서 반갑습니다 Rất vui được gặp bạn

sound
제 이름는 호히입니다 Tôi tên là hohi

sound
어디에 왔습니까 Bạn đến từ đâu ?

sound
잘 지내세요 Bạn vẫn khỏe chứ ?

sound
생일 죽아합니다 Chúc mừng sinh nhật

sound
이름이 무엇입니까 Tên bạn là gì ?

sound
미안합니다 Tôi xin lỗi

sound
고맙습니다 Tôi cảm ơn

sound
알겠습니다 Tôi biết rồi

sound
모르겠습니다 Tôi không biết

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi