Chủ đề : Đuôi câu kính trọng

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
저는 베트남 사람입니다 Tôi là người Việt Nam

sound
외국인 Người nước ngoài

sound
그 분들이 외국인입니다 Người đó là người nước ngoài

sound
오늘은 화요일입니다 Hôm nay là thứ 3

sound
그 분이 선생님입니까 Vị đó là giáo viên à ( Đuôi câu hỏi của 입니다 )

sound
이것이 무엇입니까 Đây là cái gì

sound
아픕니다 Đau ( Tính từ + 으/읍니다 )

sound
한국에서 한국어를 공부합니다 Học tiếng Hàn tai Hàn Quốc

sound
한국음식이 맵습니다 Thức ăn Hàn Quốc thì cay

sound
저는 축구를 좋아합니다 Tôi thích bóng đá

sound
내일 시간이 없습니다 Ngày mai tôi không có thời gian

sound
지금 무엇을 합니까 Bây giờ bạn đang làm gì vậy ?

sound
친구들이 많습니까 Bạn có nhiều bạn bè không

sound
언제 시간이 있습니까 Bao giờ bạn có thời gian

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi