Chủ đề : Đuôi câu thân mật

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
나는 매일 학교에 가요 Tôi đến trường mỗi ngày ( 가 + 요 , nguyên âm đứng trước là ㅏㅏ)

sound
나는 여자친구가 없어요 Tôi không có bạn gái

sound
그 사람은 선생님이예요 Người đó là giáo viên ( Đuôi câu 이다 + 아 / 어요)

sound
오래간만이예요 Lâu rồi không gặp anh chị

sound
아르바이트를 하고 있어요 Tôi đang làm thêm

sound
계획을 세워요 Lập kế hoạch

sound
고마워요 Cảm ơn ( một cách thân mật )

sound
잘 몰라오 Tôi không biết rõ ( Trường hợp bất quy tăc 으 : 모르다 -> 몰라요 )

sound
사랑해요 Anh yêu em

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi